Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

BromacylBromacyl — organiczny związek chemiczny, pochodna uracylu, fitotoksyczny bojowy środek trujący i herbicyd. Jest bezbarwnym lub białym, krystalicznym ciałem stałym, słabo rozpuszczalnym w wodzie. Komercyjnie dostępny w postaci ciekłej lub zwilżonego proszku. Działając przez układ korzeniowy niszczy rośliny poprzez hamowanie fotosyntezy. Jest skuteczny w ilości 15–40 kg/ha. W latach 60. wprowadzono go na wyposażenie armii Stanów Zjednoczonych jako etatowy bojowy środek trujący. Bromacyl jest mało toksyczny – może podrażniać oczy, skórę i górne drogi oddechowe.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z