Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Ekologia molekularnaEkologia molekularna – interdyscyplinarna dziedzina biologii łącząca aspekty ekologii, biologii molekularnej, ewolucyjnej i behawioralnej oraz genetyki. Zajmuje się m.in. ocenianiem różnorodności genetycznej, śledzeniem tras przemieszczania się organizmów, mierzeniem wsobności, charakteryzowaniem nowych gatunków czy odtwarzaniem dawnego zasięgu występowania przy wykorzystaniu markerów molekularnych. Do technik najczęściej stosowanych w ekologii molekularnej należy porównywanie wyników badań markerów genetycznych dziedziczonych od jednego z rodziców – takich jak mitochondrialny DNA – z jądrowymi, a także analizy mikrosatelitarne.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z