Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

GlifosatGlifosat (N-(fosfonometylo)glicyna) – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów (ściślej: α-aminofosfonianów) o wzorze C3H8NO5P. Glifosat jest aktywnym składnikiem niektórych nieselektywnych herbicydów. Hamuje działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntazy EPSPS (syntaza 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowa), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów (fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu).


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z