Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Jednolita płatność obszarowaJednolita płatność obszarowa (JPO) - przysługuje rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Grunty te muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej oraz zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Związana jest ona z dopłatami bezpośrednimi przyznawanymi Polsce przez Unię Europejską.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z