Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Metoda W.TiurinaMetoda W.Tiurina, metoda Tiurina – metoda oznaczania procentowej zawartości węgla, oraz pośrednio próchnicy w glebie. Metoda ta należy do grupy metod objętościowych, które polegają na spalaniu (utlenianiu) materii organicznej na mokro. Próbkę gleby umieszczoną w środowisku silnie kwaśnym – roztworze kwasu siarkowego – H2SO4, traktuje się dwuchromianem potasu – K2Cr2O7 który reagując z węglem organicznym powoduje jego utlenienie. Ilość pozostałego w roztworze dwuchromianu potasu miareczkuje się solą Mohra – Fe(NH2)SO4 6H2O, aż do całkowitego przereagowania obu składników. Ilość zużytej w miareczkowaniu soli Mohra pozwala pośrednio ocenić ile dwuchromianu potasu przereagowało w procesie utlaniania węgla, a na tej podstawie określić procentową zawartość węgla w glebie. W czasie badań przeprowadza się również tzw. pomiar zerowy, tzn. zamiast gleby wykorzystuje się piasek kwarcowy, pumeks lub less wyprażony w 900 °C, czyli materiał pozbawiony węgla. Różnica wyniku uzyskanego dla próbki gleby, oraz pomiaru zerowego pozwala dokładnie ocenić ile dwuchromianu potasu przereagowało z węglem, a na tej podstawie ocenić procentowy udział węgla w glebie.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z