Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Mikropropagacja fotoautotroficznaMikropropagacja fotoautotroficzna - (ang. photoautotrophic micropropagation PAM; photoautotrophic tissue culture system PTCS) - jest to mikrorozmnażanie (rozmnażanie wegetatywne in vitro) w warunkach fotoautotroficznych. Jeżeli środowisko zostanie tak zmodyfikowane, aby umożliwić fotosyntezę, to zielone eksplantaty roślinne mogą rosnąć in vitro na pożywkach nie zawierających cukru.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z