Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

NyktynastiaNyktynastia (gr. nyktós "noc") – reakcja ruchowa organów roślinnych tzw. ruchy senne, na które wpływ ma fitochrom. W ciągu dnia liście są ustawione poziomo co zapewnia optymalne pochłanianie światła, natomiast w nocy opuszczają się lub podnoszą do góry, ustawiając się prostopadle w stosunku do ich dziennej pozycji. Ruchy senne są niezależne od 24-godzinnego, dobowego rytmu ziemskiego. Jeżeli umieści się roślinę w stałej ciemności, lub w stałym świetle, ruchy te zachodzą nadal, jednakże w rytmie zbliżonym do 23 godzin.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z