Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Reakcja pomostowaReakcja pomostowa, dekarboksylacja oksydacyjna pirogronianu, d.o.p. – zachodzi w macierzy mitochondrialnej i polega na oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu. Podczas tej egzoergicznej, nieodwracalnej reakcji powstaje dwutlenek węgla, następuje dehydrogenacja substratu (biorcą elektronów i jonów H+ jest NAD+), co prowadzi do powstania dwuwęglowej grupy acetylowej, która przyłączana jest do cząsteczki koenzymu A (CoA). Powstaje więc acetylo-CoA potrzebny do cyklu Krebsa.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z