Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Rolnictwo zrównoważoneRolnictwo zrównoważone (ang. sustainable agriculture) – alternatywna koncepcja dla modelu intensywnego rozwoju rolnictwa, zakładająca realizowanie wszystkich działań w zakresie rolnictwa z uwzględnieniem dobra przyszłych pokoleń. Zasady tego rozwoju są rozważane w skali mikro i makro. Z analizy rozwiązań propagowanych w Unii Europejskiej wynika, że rolnictwo zrównoważone należy rozumieć jako koncepcję, która kojarzy cele produkcyjne z wymaganiami środowiskowymi (tzw. ekorozwój), co wymaga znacznej ingerencji w gospodarkę ze strony państwa. W tym wypadku należy uznać niedoskonałość gospodarki, wynikającą przede wszystkim z problemów związanych z określeniem praw właścicielskich do dóbr środowiska, jak i potrzebę koordynowania działań w ujęciu mikro i makro.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z