Encyklopedia rolnicza
znaczenie słowa, co to, wyjaśnienie, definicja

Rolnik indywidualnyRolnik indywidualny - w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku jest to osoba fizyczna, będąca właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów, posiadająca określone przez ustawę kwalifikacje rolnicze i zamieszkała w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego. Tylko rolnik indywidualny może prowadzić gospodarstwo rodzinne.


Najczęściej wyszukiwane ogłoszenia w serwisie
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z